REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A09.07 - Thiết bị nén và thu gom bùn thải

Hệ thống thu gom, lưu trữ và giảm khối lượng chất thải rắn từ các công đoạn thuộc da, chẳng hạn như: tách thịt, cạo lông, chà nhám, vv .. Chất thải được nén bằng trục vít, ép bằng tấm, động cơ, máy bơm, vv

Manufacturers

BERGI SPA
Via Montorso, 4/a
36071 ARZIGNANO VI
Italy
http://www.bergi.com
info@bergi.com
COSTRUZIONI MECCANICHE PERSICO SRL
Via Garofoli, 288
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO VR
Italy
http://www.cmpersico.com
info@cmpersico.com
DANESE SRL
Via Armando Diaz, 33a/b
36071 ARZIGNANO VI
Italy
http://www.danese-italia.com
info@danese-italia.com
ITALPROGETTI SPA
Via Lungarno Pacinotti, 59/a - C.P. 93
56020 SAN ROMANO PI
Italy
http://www.italprogetti.it
info@italprogetti.it
OFFICINA MECCANICA M.M.
Via Valchiampo, 48
36050 MONTORSO VICENTINO VI
Italy
http://www.mm-meggiolaro.com
info@mm-meggiolaro.it
S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
Via Pianezzoli, 10/10a
50053 EMPOLI FI
Italy
http://www.sctech.it
info@sctech.it
SORACO SRL
Via Orfanotrofio, 26
13900 BIELLA BI
Italy
http://www.soraco.it
mailbox@soraco.it
VALLERO INTERNATIONAL SRL
Via Bordonatto, 4
10080 OGLIANICO TO
Italy
http://www.vallerointernational.com
info@vallerointernational.com

See also: