REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A09.06 - Bồn bể lưu trữ hóa chất

Hệ thống lưu trữ hóa chất thuộc da dạng lỏng và rắn được sử dụng trong quá trình và hệ thống thu gom, lưu trữ và đồng nhất hóa nước thải thuộc da.

Manufacturers

ITALPROGETTI SPA
Via Lungarno Pacinotti, 59/a - C.P. 93
56020 SAN ROMANO PI
Italy
http://www.italprogetti.it
info@italprogetti.it
PAJUSCO TECNOLOGIE SRL
Via della Tecnica, 10/12
36054 MONTEBELLO VICENTINO VI
Italy
http://www.pajusco.com
pajusco@pajusco.com
PIROVANO SRL
Via Caduti della Guerra, 43
20023 CERRO MAGGIORE MI
Italy
http://www.pirovano.com
pirovano@pirovano.com
S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
Via Pianezzoli, 10/10a
50053 EMPOLI FI
Italy
http://www.sctech.it
info@sctech.it
VALLERO INTERNATIONAL SRL
Via Bordonatto, 4
10080 OGLIANICO TO
Italy
http://www.vallerointernational.com
info@vallerointernational.com

See also: