REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A09.02 - Dây chuyền đồng bộ và Xưởng thuộc da

Chìa khóa trao tay, cung cấp đầy đủ các loại máy thuộc da. Lập kế hoạch điều hành, cài đặt, thử nghiệm và khởi động.

Manufacturers

ALPE SPAK SRL
Via Seconda Strada, 43 Z.I.
36071 ARZIGNANO VI
Italy
http://www.alpegroup.com
alpespak@alpegroup.com
ERRETRE SPA
Via Ferraretta, 1
36071 ARZIGNANO VI
Italy
http://www.erretre.com, http://www.carlessi.it
info@erretre.com
FELTRE SRL
Via Gorizia, 13/a
36050 MONTORSO VICENTINO VI
Italy
http://www.feltre.it
feltre@feltre.it
GE.MA.TA. SPA
Via Postale Vecchia, 77
36070 TRISSINO VI
Italy
http://www.gemata.com
info@gemata.com
ITALPROGETTI SPA
Via Lungarno Pacinotti, 59/a - C.P. 93
56020 SAN ROMANO PI
Italy
http://www.italprogetti.it
info@italprogetti.it
OFFICINE DI CARTIGLIANO SPA
Via S. Giuseppe, 2
36050 CARTIGLIANO VI
Italy
http://www.cartigliano.com
odc@cartigliano.com
PAJUSCO TECNOLOGIE SRL
Via della Tecnica, 10/12
36054 MONTEBELLO VICENTINO VI
Italy
http://www.pajusco.com
pajusco@pajusco.com
VALLERO INTERNATIONAL SRL
Via Bordonatto, 4
10080 OGLIANICO TO
Italy
http://www.vallerointernational.com
info@vallerointernational.com

See also: