REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A07.04 - Đá mài

Bánh mài với cấu tạo vật liệu nhám dùng để mài lưỡi dao, thường được lắp vào đế mài trên thành máy.

Manufacturers

DANESE SRL
Via Armando Diaz, 33a/b
36071 ARZIGNANO VI
Italy
http://www.danese-italia.com
info@danese-italia.com
MARIO CAIMI SRL
Via Villoresi, 64G
20029 TURBIGO MI
Italy
http://www.caimi.net
caimi@caimi.net
OFFICINA MECCANICA G.B.L. SRL
Via Martin Luther King, 5
56024 PONTE A EGOLA PI
Italy
http://www.gblitaly.it
info@gblitaly.it
SORACO SRL
Via Orfanotrofio, 26
13900 BIELLA BI
Italy
http://www.soraco.it
mailbox@soraco.it

See also: