REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A06.03 - Hệ thống Định lượng - Phối trộn cho từng máy

Hệ thống dđịnh lượng và phối trộn hóa chất, dạng bột và lỏng cho từng máy. Sự phối trộn, dựa trên công thức và liều lượng và được phân phối bằng dụng cụ chuyên dụng đến các thiết bị "cuối" chẳng hạn như bồn trộn hoặc dây chuyền hoàn tất.

Manufacturers

EL.PA SERVICE SRL
Via Dei Laghi, 16/18
36077 ALTAVILLA VICENTINA VI
Italy
http://www.elpaservice.com
info@elpaservice.com
ERRETRE SPA
Via Ferraretta, 1
36071 ARZIGNANO VI
Italy
http://www.erretre.com
info@erretre.com
ITALPROGETTI SPA
Via Lungarno Pacinotti, 59/a - C.P. 93
56020 SAN ROMANO PI
Italy
http://www.italprogetti.it
info@italprogetti.it
PAJUSCO TECNOLOGIE SRL
Via della Tecnica, 10/12
36054 MONTEBELLO VICENTINO VI
Italy
http://www.pajusco.com
pajusco@pajusco.com
VALLERO INTERNATIONAL SRL
Via Bordonatto, 4
10080 OGLIANICO TO
Italy
http://www.vallerointernational.com
info@vallerointernational.com

See also: