REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A05.03 - Băng chuyền

Băng chuyền liên tục, cho phép vận chuyển da bán thành phẩm hoặc thành phẩm dọc theo quá trình xử lý.

Manufacturers

COSTRUZIONI MECCANICHE PERSICO SRL
Via Garofoli, 288
37057 SAN GIOVANNI LUPATOTO VR
Italy
http://www.cmpersico.com
info@cmpersico.com
DANESE SRL
Via Armando Diaz, 33a/b
36071 ARZIGNANO VI
Italy
http://www.danese-italia.com
info@danese-italia.com
FELTRE SRL
Via Gorizia, 13/a
36050 MONTORSO VICENTINO VI
Italy
http://www.feltre.it
feltre@feltre.it
ITALPROGETTI SPA
Via Lungarno Pacinotti, 59/a - C.P. 93
56020 SAN ROMANO PI
Italy
http://www.italprogetti.it
info@italprogetti.it
OFFICINA MECCANICA M.M.
Via Valchiampo, 48
36050 MONTORSO VICENTINO VI
Italy
http://www.mm-meggiolaro.com
info@mm-meggiolaro.it
OFFICINE DI CARTIGLIANO SPA
Via S. Giuseppe, 2
36050 CARTIGLIANO VI
Italy
http://www.cartigliano.com
odc@cartigliano.com
PAJUSCO TECNOLOGIE SRL
Via della Tecnica, 10/12
36054 MONTEBELLO VICENTINO VI
Italy
http://www.pajusco.com
pajusco@pajusco.com
S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
Via Pianezzoli, 10/10a
50053 EMPOLI FI
Italy
http://www.sctech.it
info@sctech.it

See also: