REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

C05.01 - Thiết bị nạp, gắp và xếp

Thiết bị nạp liệu tự động của băng tải và buộc vật liệu dùng để tải vật liệu lên truyền máy, dành cho các công đoạn hoàn tất như cắt cạnh, mài, sơn, chà, bơm sáp và kem, đánh bóng và dập.

Manufacturers

ARES (ITALIA) SRL
Corso Novara, 115
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.aresitalia.info
info@aresitalia.info
GALLI SPA
Via Cararola, 59
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.gallispa.com
info@gallispa.it
OFFICINA MECCANICA BIBO SRL
Via Acqui, 8
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.bibomec.it
info@bibomec.it
OMAC SRL
Via Germania, n29
35127 PADOVA PD
Italy
http://www.omacsrl.com
info@omacsrl.com
OVERMEC SRL
Via P. Buscaglia, 12
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.overmec.com
info@overmec.com
SABAL SPA
Via Tortona, 34
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.sabalgroup.it
sabal@sabalgroup.it
SAGITTA OFF. MECC. SPA
Corso Novara, 163
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.sagitta.it
info@sagitta.it

Retailers

BOMBELLI GIANCARLO SPA
S.S. 33 Sempione, 49/51
20015 SAN LORENZO DI PARABIAGO MI
Italy
http://www.bombelli-spa.com
bombelli@bombelli-spa.com
MACSENIOR SRL
Via E.Fermi, 300
63011 CASETTE D'ETE di SANT'ELPIDIO A MARE AP
Italy
http://www.macsenior.com/
lido@macsenior.com
TORIELLI SRL
C.so della Repubblica, 14
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.torielli.com
sales@torielli.com

See also: