REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

C04.11 – Máy dập (nóng)

Máy thực hiện công đoạn dập và đánh số nóng hoặc sử dụng ruy băng vàng hoặc màu, để in chữ, từ và số để nhận dạng và truy suất sản phẩm và đánh dấu lôgô để xác thực chất lượng và giá cả. Quy trình thực hiện đòi hỏi việc chuẩn bị chính xác và kịp thời để có được chất lượng hoàn hảo, rõ ràng và tốt.

Manufacturers

ARES (ITALIA) SRL
Corso Novara, 115
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.aresitalia.info
info@aresitalia.info
ELETTROTECNICA B.C. SRL
Via Indipendenza, 42
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.elettrotecnicabc.com
info@elettrotecnicabc.com
GALLI SPA
Via Cararola, 59
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.gallispa.com
info@gallispa.it
OFFICINA MECCANICA BIBO SRL
Via Acqui, 8
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.bibomec.it
info@bibomec.it
OFFICINA MECCANICA SICOMEC SRL
Via Galileo Galilei, 16
27024 CILAVEGNA PV
Italy
http://www.sicomec.it
info@sicomec.it
OMAC SRL
Via Germania, n29
35127 PADOVA PD
Italy
http://www.omacsrl.com
info@omacsrl.com
SAGITTA OFF. MECC. SPA
Corso Novara, 163
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.sagitta.it
info@sagitta.it

Retailers

BOMBELLI GIANCARLO SPA
S.S. 33 Sempione, 49/51
20015 SAN LORENZO DI PARABIAGO MI
Italy
http://www.bombelli-spa.com
bombelli@bombelli-spa.com
MACSENIOR SRL
Via E.Fermi, 300
63011 CASETTE D'ETE di SANT'ELPIDIO A MARE AP
Italy
http://www.macsenior.com/
lido@macsenior.com
TORIELLI SRL
C.so della Repubblica, 14
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.torielli.com
sales@torielli.com

See also: