REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

C04.10 - Máy đính phụ kiện

Máy sử dụng áp lực để đính khoen, đinh tán, móc, vòng, vít. Các dòng máy đa dạng từ vận hành bằng tay, lập trình cho tới tự động hoàn toàn.

Manufacturers

Retailers

BOMBELLI GIANCARLO SPA
S.S. 33 Sempione, 49/51
20015 SAN LORENZO DI PARABIAGO MI
Italy
http://www.bombelli-spa.com
bombelli@bombelli-spa.com
MACSENIOR SRL
Via E.Fermi, 300
63011 CASETTE D'ETE di SANT'ELPIDIO A MARE AP
Italy
http://www.macsenior.com/
lido@macsenior.com
TORIELLI SRL
C.so della Repubblica, 14
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.torielli.com
sales@torielli.com

See also: