REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

C01.04 - Máy chuyên dụng để làm hàng mẫu và sản xuất quy mô nhỏ

Phiên bản đơn giản của các máy sản xuất đồ da thông dụng với kích thước phù hợp để sản xuất hàng mẫu và mẫu thử. Máy hỗ trợ các công đoạn từ thiết kế mẫu rập cho đến sản xuất.

Manufacturers

ELITRON - IPM SRL
Viale I Maggio, 42 - Z.I.
63813 MONTE URANO FM
Italy
http://www.elitron.com
marketing@elitron.com
GALLI SPA
Via Cararola, 59
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.gallispa.com
info@gallispa.it
OFFICINA MECCANICA BIBO SRL
Via Acqui, 8
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.bibomec.it
info@bibomec.it
OMAC SRL
Via Germania, n29
35127 PADOVA PD
Italy
http://www.omacsrl.com
info@omacsrl.com
TEGO SRL
Via Carlo Gazzo 2/4
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.tegosrl.com
info@tego.it

Retailers

BOMBELLI GIANCARLO SPA
S.S. 33 Sempione, 49/51
20015 SAN LORENZO DI PARABIAGO MI
Italy
http://www.bombelli-spa.com
bombelli@bombelli-spa.com
MACSENIOR SRL
Via E.Fermi, 300
63011 CASETTE D'ETE di SANT'ELPIDIO A MARE AP
Italy
http://www.macsenior.com/
lido@macsenior.com
TORIELLI SRL
C.so della Repubblica, 14
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.torielli.com
sales@torielli.com

See also: