REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

C01.01 - Hệ thống CAD

CAD là phần mềm thiết kế 2D-3D chia thành các mức độ khác nhau với chức năng xác thiết kế mẫu rập, dựng lên sản phẩm mẫu ảo, phát triển chuỗi, quản trị sản xuất... Phần mềm CAD giúp cho công việc thiết kế và chỉnh mẫu nhanh hơn. Hiệu quả và ưu điểm của phần mềm CAD được thể hiện rõ rệt so với phương pháp truyền thống khi áp dụng các hệ thống sản xuất phụ kiện tự động được áp dụng. Việc tích hợp phần mềm CAD / CAM (Hệ thống Máy tính Thiết kế Hỗ trợ Sản xuất) cho phép chuyển đổi các thiết kế thành chỉ thị để vận hành các máy sản xuất.

Manufacturers

ATOM SPA
Via Morosini, 6
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.atom.it
info.atom@atom.it
COMELZ SPA
V.le Indipendenza, 55
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.comelz.com
info@comelz.com
ELITRON - IPM SRL
Viale I Maggio, 42 - Z.I.
63813 MONTE URANO FM
Italy
http://www.elitron.com
marketing@elitron.com
SABAL SPA
Via Tortona, 34
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.sabalgroup.it
sabal@sabalgroup.it
TALAMONTI SRL
Via E. Fermi, 179
63019 S. ELPIDIO A MARE AP
Italy
http://www.talamonti.it
info@talamonti.it

Retailers

BOMBELLI GIANCARLO SPA
S.S. 33 Sempione, 49/51
20015 SAN LORENZO DI PARABIAGO MI
Italy
http://www.bombelli-spa.com
bombelli@bombelli-spa.com
MACSENIOR SRL
Via E.Fermi, 300
63011 CASETTE D'ETE di SANT'ELPIDIO A MARE AP
Italy
http://www.macsenior.com/
lido@macsenior.com
TECHNOLOGY & SERVICE SRL
C.so della Repubblica, 14
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.technologyandservice.com
sales@technologyandservice.com

See also: