REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

B10.08 - Khuôn được định hình trước

Khuôn dùng để định hình đế trong, đường cạnh, đế được làm từ các loại vật liệu và kiếu dáng khác nhau.

Manufacturers

TECNO 2 SRL OFF. MECC.
C.so Novara, 231
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.tecno2srl.it
tecno2@tecno2srl.it

Retailers

BOMBELLI GIANCARLO SPA
S.S. 33 Sempione, 49/51
20015 SAN LORENZO DI PARABIAGO MI
Italy
http://www.bombelli-spa.com
bombelli@bombelli-spa.com
RO.GI SNC.
Via San Crispino, 2/4
63821 PORTO SANT’ELPIDIO FM
Italy
http://www.rogimacchine.it
info@rogimacchine.it
TECHNOLOGY & SERVICE SRL
C.so della Repubblica, 14
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.technologyandservice.com
sales@technologyandservice.com

See also: