REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

B07.05 - Máy rót vật liệu PU

Hệ thống xử lý polyurethane bằng công đoạn rót. Vật liệu được rót và chảy từ đầu máy rót và di chuyển đến khuôn.

Manufacturers

AMA.GUSBERTI SRL
via Fogliano Superiore, 40
27029 Vigevano PV
Italy
http://www.gusberti.it
gusberti@gusberti.it
GUSBI S.P.A.
Via Alessandria, 35
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.gusbi.com
gusbiitv@gusbi.com
MAIN GROUP TECHNOLOGIES SRL
Via I. Newton, 3
27029 SANTA MARIA DI SALA VE
Italy
http://www.maingroup.com
sales@maingroup.com
STEMMA SRL
Via del Commercio 16/18
31041 CORNUDA TV
Italy
http://www.stemmasrl.com
info@stemmasrl.com

Retailers

BOMBELLI GIANCARLO SPA
S.S. 33 Sempione, 49/51
20015 SAN LORENZO DI PARABIAGO MI
Italy
http://www.bombelli-spa.com
bombelli@bombelli-spa.com
MACSENIOR SRL
Via E.Fermi, 300
63011 CASETTE D'ETE di SANT'ELPIDIO A MARE AP
Italy
http://www.macsenior.com/
lido@macsenior.com

See also: