REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

B06.15 – Máy xử lý đế hoàn tất

Chuỗi các máy cụ thể cho đế được gọi là "trước khi hoàn tất" chủ yếu được sử dụng cho giày nam cổ điển hoặc giày nữ gót thấp. Bao gồm: máy tạo kênh, rãnh, đồ trang trí; hệ thống dán đế tạo vân; gắn vân; máy ép vân.

Manufacturers

BNZTECHNOLOGY SRL
Via Aguzzafame, 64
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.bnztechnology.it
info@bnztechnology.it
COSMOPOL SRL
Via Montebello, 70
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.cosmopol-vigevano.com
info@cosmopol-vigevano.com
ITALFRESE DI VERONESE BRUNO & C. SRL
Via Asolana, 27/l
31017 CRESPANO DEL GRAPPA TV
Italy
http://www.italfrese.com
info@italfrese.com
TECNO 2 SRL OFF. MECC.
C.so Novara, 231
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.tecno2srl.it
tecno2@tecno2srl.it

Retailers

BOMBELLI GIANCARLO SPA
S.S. 33 Sempione, 49/51
20015 SAN LORENZO DI PARABIAGO MI
Italy
http://www.bombelli-spa.com
bombelli@bombelli-spa.com
TECHNOLOGY & SERVICE SRL
C.so della Repubblica, 14
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.technologyandservice.com
sales@technologyandservice.com

See also: