REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

B06.01 - Máy lạng mũi giầy

Máy làm giảm độ dày của phần mũi giầy theo yêu cầu thiết kế của mẫu giầy. Cạnh lạng được làm từ lưỡi dao hình ly có thể xoay vòng với tốc độ và độ chênh đã được cân chỉnh trước. Thao tác có thể được thực hiện bằng tay hoặc tự động theo mẫu. Máy có các phiên bản truyền thống cho đến lập trình vi tính hóa.

Manufacturers

ATOM SPA
Via Morosini, 6
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.atom.it
info.atom@atom.it
COMELZ SPA
V.le Indipendenza, 55
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.comelz.com
info@comelz.com
FRATELLI ALBERTI SRL
Via Selene, 16
21100 VARESE VA
Italy
http://www.fratellialberti.com
alberti@fratellialberti.com
ITALFRESE DI VERONESE BRUNO & C. SRL
Via Asolana, 27/l
31017 CRESPANO DEL GRAPPA TV
Italy
http://www.italfrese.com
info@italfrese.com
SAGITTA OFF. MECC. SPA
Corso Novara, 163
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.sagitta.it
info@sagitta.it

Retailers

BOMBELLI GIANCARLO SPA
S.S. 33 Sempione, 49/51
20015 SAN LORENZO DI PARABIAGO MI
Italy
http://www.bombelli-spa.com
bombelli@bombelli-spa.com
TECHNOLOGY & SERVICE SRL
C.so della Repubblica, 14
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.technologyandservice.com
sales@technologyandservice.com

See also: