REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

B04.11 - Máy kẹp cạnh / viền

Máy sử dụng búa xoay để làm cho cạnh/viền của phần gót chân được cân bằng.

Manufacturers

ELETTROTECNICA B.C. SRL
Via Indipendenza, 42
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.elettrotecnicabc.com
info@elettrotecnicabc.com
ITALFRESE DI VERONESE BRUNO & C. SRL
Via Asolana, 27/l
31017 CRESPANO DEL GRAPPA TV
Italy
http://www.italfrese.com
info@italfrese.com
SABAL SPA
Via Tortona, 34
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.sabalgroup.it
sabal@sabalgroup.it

Retailers

BOMBELLI GIANCARLO SPA
S.S. 33 Sempione, 49/51
20015 SAN LORENZO DI PARABIAGO MI
Italy
http://www.bombelli-spa.com
bombelli@bombelli-spa.com
TECHNOLOGY & SERVICE SRL
C.so della Repubblica, 14
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.technologyandservice.com
sales@technologyandservice.com

See also: