REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

B04.10 - Máy làm phẳng phần gót

Máy làm cân bằng phần gót và cạnh gót bằng các dụng cụ như tấm và con lăn. Hoạt động này có thể đảm bảo khớp nối tinh chỉnh giữa các thành phần giày và cải thiện chất lượng của giày. Ma trận, với các cấu hình tương tự như gót chân được áp dụng, có thể được cố định hoặc hoán đổi cho nhau.

Manufacturers

BRUSTIA - ALFAMECCANICA SRL
Via Alfieri Vittorio, 42
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.brustia.it
info@brustiaalfa.it
ELETTROTECNICA B.C. SRL
Via Indipendenza, 42
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.elettrotecnicabc.com
info@elettrotecnicabc.com
SABAL SPA
Via Tortona, 34
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.sabalgroup.it
sabal@sabalgroup.it

Retailers

BOMBELLI GIANCARLO SPA
S.S. 33 Sempione, 49/51
20015 SAN LORENZO DI PARABIAGO MI
Italy
http://www.bombelli-spa.com
bombelli@bombelli-spa.com
TECHNOLOGY & SERVICE SRL
C.so della Repubblica, 14
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.technologyandservice.com
sales@technologyandservice.com

See also: