REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

B04.04 - Máy làm bằng và trám keo tự động

Hệ thống làm bằng phẳng và trám keo đế giày đươc lập trình và tự động, các phiên bản với hệ thống "hiển thị" hoặc trục lập trình. Các giải pháp kỹ thuật với vòi phun hoặc bàn chải quay. Mang đến một cấu hình cho gia công thô và xử lý mặt trong của đế giày.

Manufacturers

ATOM MB SRL
Via Morosini, 6
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.atom.mb.it
info@atom-mb.it
CERIM SRL
C.so Novara, 218
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.cerim.com
info@cerim.com
ITALFRESE DI VERONESE BRUNO & C. SRL
Via Asolana, 27/l
31017 CRESPANO DEL GRAPPA TV
Italy
http://www.italfrese.com
info@italfrese.com
OFFICINA MECCANICA ANGELERI SRL
Via Ruffini, 15/3
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.angeleri.it
info@angeleri.it
OMAV SRL
Via M. Gianolio, 15
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.omav.it
info@omav.it
ORMAC SPA
C.so Togliatti, 24
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.ormac.it
info@ormac.it

Retailers

BOMBELLI GIANCARLO SPA
S.S. 33 Sempione, 49/51
20015 SAN LORENZO DI PARABIAGO MI
Italy
http://www.bombelli-spa.com
bombelli@bombelli-spa.com
MACSENIOR SRL
Via E.Fermi, 300
63011 CASETTE D'ETE di SANT'ELPIDIO A MARE AP
Italy
http://www.macsenior.com/
lido@macsenior.com
TECHNOLOGY & SERVICE SRL
C.so della Repubblica, 14
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.technologyandservice.com
sales@technologyandservice.com

See also: