REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

B04.03 - Máy làm bằng và trám keo

Chuỗi các máy móc và thiết bị làm bằng phẳng và trám keo trên đáy giày và trên đế, trước công đoạn ráp cuối cùng. Các giải pháp kỹ thuật với vòi phun, bàn chải quay và con lăn. Kiểm soát và quản lý thủ công.

Manufacturers

FRATELLI ALBERTI SRL
Via Selene, 16
21100 VARESE VA
Italy
http://www.fratellialberti.com
alberti@fratellialberti.com
OFFICINA MECCANICA ANGELERI SRL
Via Ruffini, 15/3
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.angeleri.it
info@angeleri.it
OMAV SRL
Via M. Gianolio, 15
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.omav.it
info@omav.it

Retailers

BOMBELLI GIANCARLO SPA
S.S. 33 Sempione, 49/51
20015 SAN LORENZO DI PARABIAGO MI
Italy
http://www.bombelli-spa.com
bombelli@bombelli-spa.com
TECHNOLOGY & SERVICE SRL
C.so della Repubblica, 14
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.technologyandservice.com
sales@technologyandservice.com

See also: