REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

B03.05 - Máy mài viền

Sử dụng bánh mài, máy loại bỏ vật liệu dư từ mũ giày (lớp lót và mũi giày); qua đó máy chuẩn bị trước cho phần dán keo trong công đoạn gò giày.

Manufacturers

Retailers

BOMBELLI GIANCARLO SPA
S.S. 33 Sempione, 49/51
20015 SAN LORENZO DI PARABIAGO MI
Italy
http://www.bombelli-spa.com
bombelli@bombelli-spa.com
MACSENIOR SRL
Via E.Fermi, 300
63011 CASETTE D'ETE di SANT'ELPIDIO A MARE AP
Italy
http://www.macsenior.com/
lido@macsenior.com
TORIELLI SRL
C.so della Repubblica, 14
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.torielli.com
sales@torielli.com

See also: