REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

B02.22 - Máy tạo lỗ xỏ dây, đinh tán, móc, vòng

Máy với ma trận áp lực cho việc tạo các khoen, đinh tán, đinh, móc, nhẫn, vis. Phạm vi xử lý hoàn toàn bằng tay đến bộ nạp tự động của hệ thống bộ phận nhỏ và bộ nạp vật liệu tự động đến các bước đo được.

Manufacturers

OMAV SRL
Via M. Gianolio, 15
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.omav.it
info@omav.it
S.P.S. TECNOLOGIA MECCANICA SRL
Via Marzabotto, 27
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.spstecnologiameccanicasrl.it/
s.p.s.italy@libero.it
SAGITTA OFF. MECC. SPA
Corso Novara, 163
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.sagitta.it
info@sagitta.it

Retailers

BOMBELLI GIANCARLO SPA
S.S. 33 Sempione, 49/51
20015 SAN LORENZO DI PARABIAGO MI
Italy
http://www.bombelli-spa.com
bombelli@bombelli-spa.com
MACSENIOR SRL
Via E.Fermi, 300
63011 CASETTE D'ETE di SANT'ELPIDIO A MARE AP
Italy
http://www.macsenior.com/
lido@macsenior.com
TORIELLI SRL
C.so della Repubblica, 14
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.torielli.com
sales@torielli.com

See also: