REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

B02.19 - Máy ép đường may và dán băng dính

Máy ép đường may bằng hai con lăn ép và đồng thời áp dụng băng gia cố có độ rộng khác nhau trên đường may.

Manufacturers

COMELZ SPA
V.le Indipendenza, 55
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.comelz.com
info@comelz.com
SAGITTA OFF. MECC. SPA
Corso Novara, 163
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.sagitta.it
info@sagitta.it

Retailers

BOMBELLI GIANCARLO SPA
S.S. 33 Sempione, 49/51
20015 SAN LORENZO DI PARABIAGO MI
Italy
http://www.bombelli-spa.com
bombelli@bombelli-spa.com
MACSENIOR SRL
Via E.Fermi, 300
63011 CASETTE D'ETE di SANT'ELPIDIO A MARE AP
Italy
http://www.macsenior.com/
lido@macsenior.com
TORIELLI SRL
C.so della Repubblica, 14
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.torielli.com
sales@torielli.com

See also: