REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

B02.02 - Máy đóng dấu

Máy được sử dụng để đóng dấu nhận dạng của phần trên giày. Một số phiên bản có sẵn, bắt đầu từ cơ khí đến máy vi tính và từ vận hành bằng tay đến các loại điều khiển tự động và kỹ thuật số.

Manufacturers

ARES (ITALIA) SRL
Corso Novara, 115
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.aresitalia.info
info@aresitalia.info
ELETTROTECNICA B.C. SRL
Via Indipendenza, 42
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.elettrotecnicabc.com
info@elettrotecnicabc.com
FIORETTO SRL
Contrada Cima di Colle, 302/a
63812 MONTEGRANARO FM
Italy
http://www.fiorettomacchine.it
info@fiorettomacchine.it
MA SRLS
Viale Industria, 40
27025 Gambolò PV
Italy
http://www.masrls.com
info@masrls.com
OFFICINA MECCANICA SICOMEC SRL
Via Galileo Galilei, 16
27024 CILAVEGNA PV
Italy
http://www.sicomec.it
info@sicomec.it
OMAC SRL
Via Germania, n29
35127 PADOVA PD
Italy
http://www.omacsrl.com
info@omacsrl.com
OMAV SRL
Via M. Gianolio, 15
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.omav.it
info@omav.it
SAGITTA OFF. MECC. SPA
Corso Novara, 163
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.sagitta.it
info@sagitta.it
TECNO 2 SRL OFF. MECC.
C.so Novara, 231
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.tecno2srl.it
tecno2@tecno2srl.it

Retailers

BOMBELLI GIANCARLO SPA
S.S. 33 Sempione, 49/51
20015 SAN LORENZO DI PARABIAGO MI
Italy
http://www.bombelli-spa.com
bombelli@bombelli-spa.com
MACSENIOR SRL
Via E.Fermi, 300
63011 CASETTE D'ETE di SANT'ELPIDIO A MARE AP
Italy
http://www.macsenior.com/
lido@macsenior.com
TORIELLI SRL
C.so della Repubblica, 14
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.torielli.com
sales@torielli.com

See also: