REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A09.10 - Máy hút và nén khí chân không

Máy tạo và phân phối khí nén, bao gồm một máy nén khí, một bể chứa và một mạng lưới phân phối khí đến các máy móc và các bộ phận của máy sử dụng nguồn khí nén.

Manufacturers

ESCOMAR ITALIA SRL
Via Prima Strada Z.I.
36071 ARZIGNANO VI
Italy
http://www.escomar.com
info@escomar.it
OFFICINA MECCANICA M.M.
Via Valchiampo, 48
36050 MONTORSO VICENTINO VI
Italy
http://www.mm-meggiolaro.com
info@mm-meggiolaro.it
OFFICINE DI CARTIGLIANO SPA
Via S. Giuseppe, 2
36050 CARTIGLIANO VI
Italy
http://www.cartigliano.com
odc@cartigliano.com

See also: