REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A09.08 - Buồng lưu trữ kiểm soát nhiệt độ

Phòng chứa da và da lộn. Kích thước sẽ được tính theo chương trình sản xuất.

Manufacturers

ERRETRE SPA
Via Ferraretta, 1
36071 ARZIGNANO VI
Italy
http://www.erretre.com
info@erretre.com
ITALPROGETTI SPA
Via Lungarno Pacinotti, 59/a - C.P. 93
56020 SAN ROMANO PI
Italy
http://www.italprogetti.it
info@italprogetti.it

See also: