REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A09.05 - Máy lọc và thu bụi

Thiết bị hút, giảm bụi và xử lý khí độc. Các giải pháp có sẵn cho trống và xử lý H2S tiếp theo. Quy trình tách bụi tập trung để cạo khô, chà nhám.

Manufacturers

ALETTI GIOVANNI E FIGLI SRL
Via Tiepolo, 14
21100 VARESE VA
Italy
http://www.tannerymachines.com
aletti@aletti.it
BARNINI SRL
Via della Tecnologia, 1
56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI
Italy
http://www.barnini.it
barnini@barnini.it
BERGI SPA
Via Montorso, 4/a
36071 ARZIGNANO VI
Italy
http://www.bergi.com
info@bergi.com
ITALPROGETTI SPA
Via Lungarno Pacinotti, 59/a - C.P. 93
56020 SAN ROMANO PI
Italy
http://www.italprogetti.it
info@italprogetti.it
OFFICINA MECCANICA M.M.
Via Valchiampo, 48
36050 MONTORSO VICENTINO VI
Italy
http://www.mm-meggiolaro.com
info@mm-meggiolaro.it
S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
Via Pianezzoli, 10/10a
50053 EMPOLI FI
Italy
http://www.sctech.it
info@sctech.it
VALLERO INTERNATIONAL SRL
Via Bordonatto, 4
10080 OGLIANICO TO
Italy
http://www.vallerointernational.com
info@vallerointernational.com

See also: