REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A09.04 - Máy lọc và tái sử dụng nước trong quá trình thuộc da

Hệ thống tích hợp tập trung cho dây chuyền sản xuất; chẳng hạn như đường ống dành riêng cho việc trộn và tái chế nước và lọc các chất thải trong quá trình thuộc da. Thiết bị này có thể đóng góp trực tiếp vào việc tối ưu hóa tài nguyên (nước, năng lượng) và giảm liên quan đến ô nhiễm vào nước thải.

Manufacturers

ITALPROGETTI SPA
Via Lungarno Pacinotti, 59/a - C.P. 93
56020 SAN ROMANO PI
Italy
http://www.italprogetti.it
info@italprogetti.it
PAJUSCO TECNOLOGIE SRL
Via della Tecnica, 10/12
36054 MONTEBELLO VICENTINO VI
Italy
http://www.pajusco.com
pajusco@pajusco.com
PIROVANO SRL
Via Caduti della Guerra, 43
20023 CERRO MAGGIORE MI
Italy
http://www.pirovano.com
pirovano@pirovano.com
S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
Via Pianezzoli, 10/10a
50053 EMPOLI FI
Italy
http://www.sctech.it
info@sctech.it
VALLERO INTERNATIONAL SRL
Via Bordonatto, 4
10080 OGLIANICO TO
Italy
http://www.vallerointernational.com
info@vallerointernational.com

See also: