REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A09.03 - Hệ thống máy Định lượng & Phối trộn tập trung

Trộn, định lượng và thùng chứa; cho các sản phẩm hóa chất thuộc da lỏng hoặc bán lỏng; cho giai đoạn ướt và giai đoạn hoàn thiện. Bao gồm trong các hệ thống điều khiển từ xa có thể cung cấp việc phân phối và bảo quản các sản phẩm trộn thông qua tái chế liên tục. Các hệ thống định lượng có thể đảm bảo độ chính xác và lưu lại các công thức của quá trình thuộc da. Các hệ thống được trang bị thùng chứa phù hợp cho bất kỳ rò rỉ sản phẩm nào.

Manufacturers

HÜNI ITALIA SRL
Via Cascina Lari, snc
56028 SAN MINIATO PI
Italy
http://www.hueni.com
hueni@hueni.com
ITALPROGETTI SPA
Via Lungarno Pacinotti, 59/a - C.P. 93
56020 SAN ROMANO PI
Italy
http://www.italprogetti.it
info@italprogetti.it
PIROVANO SRL
Via Caduti della Guerra, 43
20023 CERRO MAGGIORE MI
Italy
http://www.pirovano.com
pirovano@pirovano.com
S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
Via Pianezzoli, 10/10a
50053 EMPOLI FI
Italy
http://www.sctech.it
info@sctech.it
VALLERO INTERNATIONAL SRL
Via Bordonatto, 4
10080 OGLIANICO TO
Italy
http://www.vallerointernational.com
info@vallerointernational.com

See also: