REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A08.02 - Hệ thống bồn trộn dây chuyền

Thiết bị bao gồm trong một chuỗi các bồn thử nghiệm quay trên cùng một trục và thực tế hữu ích cho bất kỳ công đoạn thuộc da ướt. Đặc biệt cho nhuộm (màu sắc phù hợp), thuộc và ngâm dầu. Phần trước của bồn kiểm tra thường được làm bằng polycarbonate trong suốt.

Manufacturers

BARNINI SRL
Via della Tecnologia, 1
56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI
Italy
http://www.barnini.it
barnini@barnini.it
GOZZINI 1906 TURINI GROUP SRL
Via Arginale Ovest, 33 - P.O. Box 98
56024 SAN DONATO - SAN MINIATO PI
Italy
http://www.gozzini1906.com
info@gozzini1906turinigroup.it
ITALPROGETTI SPA
Via Lungarno Pacinotti, 59/a - C.P. 93
56020 SAN ROMANO PI
Italy
http://www.italprogetti.it
info@italprogetti.it
OFFICINA MECCANICA G.B.L. SRL
Via Martin Luther King, 5
56024 PONTE A EGOLA PI
Italy
http://www.gblitaly.it
info@gblitaly.it
PAJUSCO TECNOLOGIE SRL
Via della Tecnica, 10/12
36054 MONTEBELLO VICENTINO VI
Italy
http://www.pajusco.com
pajusco@pajusco.com
VALLERO INTERNATIONAL SRL
Via Bordonatto, 4
10080 OGLIANICO TO
Italy
http://www.vallerointernational.com
info@vallerointernational.com

See also: