REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A07.05 - Súng sơn và thiết bị thủy lực

Súng phun; nhấn kích hoạt hỗn hợp sơn với dòng khí nén và được giải phóng qua vòi phun có hình dạng và kích thước khác nhau, chẳng hạn như HVLP (áp suất thấp, thể tích lớn) và LVLP (thể tích thấp, áp suất thấp).

Manufacturers

BARNINI SRL
Via della Tecnologia, 1
56022 CASTELFRANCO DI SOTTO PI
Italy
http://www.barnini.it
barnini@barnini.it
DANESE SRL
Via Armando Diaz, 33a/b
36071 ARZIGNANO VI
Italy
http://www.danese-italia.com
info@danese-italia.com
DMS ITALIA SRL
VIA RAVIZZA 16
36075 MONTECCHIO MAGGIORE VI
Italy
http://www.dms-italia.com
info@dms-italia.com
EQUITAN SRL
Via Castiglione, sn
36072 CHIAMPO VI
Italy
http://www.equitan.it
equitan@tin.it
ERRETRE SPA
Via Ferraretta, 1
36071 ARZIGNANO VI
Italy
http://www.erretre.com
info@erretre.com
GOZZINI 1906 TURINI GROUP SRL
Via Arginale Ovest, 33 - P.O. Box 98
56024 SAN DONATO - SAN MINIATO PI
Italy
http://www.gozzini1906.com
info@gozzini1906turinigroup.it
MARIO CAIMI SRL
Via Villoresi, 64G
20029 TURBIGO MI
Italy
http://www.caimi.net
caimi@caimi.net
SORACO SRL
Via Orfanotrofio, 26
13900 BIELLA BI
Italy
http://www.soraco.it
mailbox@soraco.it
SPRAYTECH SRL
Via della Scienza 8/10
36045 LONIGO VI
Italy
http://www.spraytech.it
info@spraytech.it

See also: