REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A03.15 - Máy lăn bóng

Máy lăn bóng dành cho da thuộc, hoạt động bằng hệ trục (cáng bóng) di chuyển qua lại. Công đoạn chà bóng, bằng một con lăn làm từ vật liệu cứng (đá mã não, thuỷ tinh), cho phép đạt được hiệu ứng sáng bóng trên bề mặt da.

Manufacturers

ALETTI GIOVANNI E FIGLI SRL
Via Tiepolo, 14
21100 VARESE VA
Italy
http://www.tannerymachines.com
aletti@aletti.it
GOZZINI 1906 TURINI GROUP SRL
Via Arginale Ovest, 33 - P.O. Box 98
56024 SAN DONATO - SAN MINIATO PI
Italy
http://www.gozzini1906.com
info@gozzini1906turinigroup.it
OFFICINA MECCANICA BIBO SRL
Via Acqui, 8
27029 VIGEVANO PV
Italy
http://www.bibomec.it
info@bibomec.it
OFFICINA MECCANICA G.B.L. SRL
Via Martin Luther King, 5
56024 PONTE A EGOLA PI
Italy
http://www.gblitaly.it
info@gblitaly.it
SORACO SRL
Via Orfanotrofio, 26
13900 BIELLA BI
Italy
http://www.soraco.it
mailbox@soraco.it
VALLERO INTERNATIONAL SRL
Via Bordonatto, 4
10080 OGLIANICO TO
Italy
http://www.vallerointernational.com
info@vallerointernational.com

See also: