REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A01.05 - Bồn trộn (gỗ, inox, nhựa)

Bồn trộn là thùng chứa hình trụ kín với nhiều kích thước khác nhau, nơi da được xử lý theo quy trình thuộc da. Chuẩn bị da sống, ngâm cho bù nước, vôi hoá, tẩy vôi, tẩy dầu mỡ. Sau đó tẩy rửa và thuộc da và cuối cùng sử dụng để thuộc lại, ngâm dầu và nhuộm. Các vận động cơ học trên da, như quay, tối đa hóa sự hấp thu hoá chất vào da và gây ra các phản ứng quá trình. Các bồn trộn có thể được làm từ nhiều vật liệu khác nhau: gỗ, inox, nhựa PP, v.v. và hoàn toàn tự động hóa thông qua các thiết bị điều khiển (vd. xoay vòng, nhiệt độ).

Manufacturers

GOZZINI 1906 TURINI GROUP SRL
Via Arginale Ovest, 33 - P.O. Box 98
56024 SAN DONATO - SAN MINIATO PI
Italy
http://www.gozzini1906.com
info@gozzini1906turinigroup.it
HÜNI ITALIA SRL
Via Cascina Lari, snc
56028 SAN MINIATO PI
Italy
http://www.hueni.com
hueni@hueni.com
ITALPROGETTI SPA
Via Lungarno Pacinotti, 59/a - C.P. 93
56020 SAN ROMANO PI
Italy
http://www.italprogetti.it
info@italprogetti.it
PAJUSCO TECNOLOGIE SRL
Via della Tecnica, 10/12
36054 MONTEBELLO VICENTINO VI
Italy
http://www.pajusco.com
pajusco@pajusco.com
VALLERO INTERNATIONAL SRL
Via Bordonatto, 4
10080 OGLIANICO TO
Italy
http://www.vallerointernational.com
info@vallerointernational.com

See also: