REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A01.03 - Máy giặt rửa

Máy dùng để tẩy da chết bằng các dung môi. Cấu trúc của máy móc tương tự như máy giặt công nghiệp cho ngành dệt, với hệ thống tái sử dụng các dung môi.

Manufacturers

See also: