REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A01.02 - Bồn ngâm

Máy ngâm dành cho da  (cừu và dê hoặc loại khác) và lông thú. Đây là một bồn ngâm, làm từ gạch, bê tông, gỗ hoặc thép, dùng để trộn cơ học để làm mềm da.

Manufacturers

GOZZINI 1906 TURINI GROUP SRL
Via Arginale Ovest, 33 - P.O. Box 98
56024 SAN DONATO - SAN MINIATO PI
Italy
http://www.gozzini1906.com
info@gozzini1906turinigroup.it
ITALPROGETTI SPA
Via Lungarno Pacinotti, 59/a - C.P. 93
56020 SAN ROMANO PI
Italy
http://www.italprogetti.it
info@italprogetti.it
PAJUSCO TECNOLOGIE SRL
Via della Tecnica, 10/12
36054 MONTEBELLO VICENTINO VI
Italy
http://www.pajusco.com
pajusco@pajusco.com
VALLERO INTERNATIONAL SRL
Via Bordonatto, 4
10080 OGLIANICO TO
Italy
http://www.vallerointernational.com
info@vallerointernational.com

See also: