REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

A01.01 - Máy tách muối

Máy tách cơ học trữ lượng muối dư trong da. Công đoạn này góp phần giảm bớt lượng nước tiêu thụ trong quá trình ngậm nước. Các tấm da được đặt vào một tấm lồng (sàng) hình xy lanh và qua đó muối được tách ra.

Manufacturers

PAJUSCO TECNOLOGIE SRL
Via della Tecnica, 10/12
36054 MONTEBELLO VICENTINO VI
Italy
http://www.pajusco.com
pajusco@pajusco.com
S.C. COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
Via Pianezzoli, 10/10a
50053 EMPOLI FI
Italy
http://www.sctech.it
info@sctech.it
VALLERO INTERNATIONAL SRL
Via Bordonatto, 4
10080 OGLIANICO TO
Italy
http://www.vallerointernational.com
info@vallerointernational.com

See also: