REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

Máy thuộc da

Thiết bị dùng để xử lý da sống, từ công đoạn giữa bảo quản và thuộc da (da xanh). Quy trình thuộc da là một trình tự của các công đoạn xử lý hoá chất thông qua các thao tác vật lý (bồn trộn), bao gồm ngâm để ngậm nước, vôi hoá để tách lông, tẩy vôi, làm mềm, tách mỡ, tẩy và thuộc da. Quy trình này được xen kẽ với các thao tác cơ học để đạt kích cỡ tối ưu, cụ thể nạo thịt, tách vôi, xẻ và cạo da. Cuối cùng da hoàn thành ướt (wet blue) được hình thành, da này có thể được lưu trữ và bán ra ngoài hoặc quá trình xử lý được tiếp tục cho các công đoạn thuộc khác, như thuộc lại, ngâm dầu và nhuộm để cho ra da bán thành phẩm (crust - da được sấy nhưng chưa nhuộm)

Tiếp theo các bước thuộc da, da phải được sấy khô đến độ ẩm bên trong tối ưu. Quá trình này phải được thực hiện trong điều kiện môi trường được kiểm soát và tái sản xuất để bảo đảm chất lượng của bề mặt da và các đặc tính vật lý của sản phẩm. Điều này có thể đạt được bằng cách treo da rám nắng trong vài giờ trong các lò sấy thích hợp, hoặc qua máy sấy chân không hoặc sấy bằng hệ thống sấy với các khung treo hoặc các phương pháp sấy khác, tùy thuộc vào loại sản phẩm và mức độ hoàn thiện của da cần đạt.

Thiết lập nên một quy trình hoàn tất chuẩn cho một sản phẩm thì rất khó, các bước chung trong quy trình được duy trì và phụ thuộc vào năng lực của từng nhà sản xuất. Tuy nhiên, các công đoạn phổ biến của quy trình hoàn tất là: 1) Trộn và xay để làm mềm 2) Ép mềm để mặt da linh hoạt 3) Phủ bề mặt. Các công đoạn cuối của hoàn tất là sự kết hợp giữa tác động nhiệt và cơ học (độ nóng và lực ép) để mạ mặt trên của tấm da. Xử lý bề mặt của tấm da cũng như đánh bóng và mài được thực hiện để phục hồi bề mặt da khi có lỗi.

Các loại máy trong công đoạn sản xuất được dùng với mục đích riêng hoặc nhu cầu xử lý da chuyên biệt.

Thiết bị bốc dỡ và hậu cần cho nhà máy, tự động hóa và rô bốt

Hệ thống đo lường và dán nhãn và quản lý nhà máy

Phụ tùng và vật tư tiêu hao chính cho các máy thuộc da

Máy cho phòng thí nghiệm dùng để kiểm tra, tối ưu hóa quá trình và kiểm tra chất lượng sản phẩm

Nhà cung cấp kỹ thuật cơ khí, nhà cung cấp dịch vụ, thiết bị và linh kiện, để thiết kế và xây dựng hệ thống sản xuất và nhà máy công nghiệp.

Nhà máy xử lý chất thải rắn, lỏng và không khí để làm giảm nồng độ chất ô nhiễm trong các giới hạn do pháp luật hiện hành thiết lập trước khi thải ra môi trường.

Chuỗi các sản phẩm hóa chất như nguyên liệu, trộn và các công thức tùy chỉnh để ứng dụng trực tiếp vào quá trình thuộc da.

Caro cliente e caro fornitore,

In questi giorni stiamo vivendo una situazione imprevedibile, complessa e con la quale non avremmo mai voluto confrontarci. Le imprese associate ASSOMAC, sia strutturate che di piccole dimensioni, sono messe a dura prova e si trovano obbligate a decisioni difficili in un contesto internazionale in continuo cambiamento.

In tutte le nostre aziende, dopo le disposizioni governative per una cessazione delle attività, è sempre più crescente la preoccupazione per la capacità di “resistenza dell’impresa” anche legate alle dotazioni finanziarie per rispettare le future scadenze di pagamento nella salvaguardia dei nostri collaboratori, fornitori e clienti. 

Riprendendo quanto scrive il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia nella lettera ai presidenti delle Associazioni Confederate del 31 marzo scorso:

La tenuta del sistema economico e delle filiere dipende però anche da noi, dalla nostra etica della responsabilità e dai nostri comportamenti, per questo faccio un appello a tutte le nostre imprese e lo faccio riportando una frase di Stefano Scaglia, il nostro Presidente di Confindustria Bergamo, un territorio tra i più colpiti in questo momento, che ha dichiarato ieri: “Ogni impresa, indipendentemente dalla sua dimensione, categoria o settore merceologico, è funzionale alla sopravvivenza del nostro tessuto produttivo. Mantenere gli impegni presi nei pagamenti, salvo gravi e comprovate difficoltà, è la decisione che garantisce continuità a tutto il nostro sistema. Adesso è il momento della responsabilità sociale, possiamo e vogliamo essere il centro e i promotori della nuova rinascita”.

In questo momento le nostre imprese stanno cercando di fare il possibile per ottemperare a tutti gli impegni di pagamento nei confronti dei propri fornitori proprio per non incrinare rapporti commerciali storici e non alimentare un dannoso effetto domino.  

Fiduciosi che la collaborazione etica del mondo imprenditoriale unitamente al rispetto degli impegni presi consentirà una pronta ripartenza della filiera pelle e dell’intero sistema produttivo italiano.

Un caro saluto.

Presidente Assomac
Gabriella Marchioni Bocca