REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

VALLERO INTERNATIONAL SRL

Via Bordonatto, 4
10080 OGLIANICO TO
Italy
Telefono: 
+39 0124 349365
Fax: 
+39 0124 348953

VALLERO INTERNATIONAL, founded in 1847, is a company in Oglianico operating in the tanning industry. VALLERO INTERNATIONAL produces drums and tannery machines.

Video: 

Simac Tanning Tech 2019

Production

Machines and technologies produced
Tanning
A01.01 - Máy tách muối
A01.02 - Bồn ngâm
A01.03 - Máy giặt rửa
A01.04 - Máy trộn
A01.05 - Bồn trộn (gỗ, inox, nhựa)
A03.01 - Bồn chứa để xay da
A03.15 - Máy lăn bóng
A05.08 - Con "Ngựa" da và Giá treo da
A06.03 - Hệ thống Định lượng - Phối trộn cho từng máy
A08.01 - Bồn trộn thí nghiệm
A08.02 - Hệ thống bồn trộn dây chuyền
A09.01 - Nghiên cứu khả thi và thiết kế nhà máy
A09.02 - Dây chuyền đồng bộ và Xưởng thuộc da
A09.03 - Hệ thống máy Định lượng & Phối trộn tập trung
A09.04 - Máy lọc và tái sử dụng nước trong quá trình thuộc da
A09.05 - Máy lọc và thu bụi
A09.06 - Bồn bể lưu trữ hóa chất
A09.07 - Thiết bị nén và thu gom bùn thải
A09.09 - Lò hơi và Lò đốt