REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

TK SRL

Via Dante Alighieri, 3/B-C
20029 TURBIGO MI
Italy
Telefono: 
+39 0331 899929

TK.

Production

Machines and technologies produced
Footwear
B03.06 - Máy ép thành hình cho giày Moccasin
B03.07 - Máy làm ẩm phần trên và các bộ phận
B03.14 – Máy ửi và cân bằng nhiệt
B03.15 - Máy ủi với nhiệt nóng và con lăn
B04.06 - Máy sấy kích hoạt
B04.08 -Máy làm mát
B05.01 - Máy là