REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

SAGITTA OFF. MECC. SPA

Corso Novara, 163
27029 VIGEVANO PV
Italy
Telefono: 
+39 0381 75701
Fax: 
+39 0381 82771

SAGITTA is a company in Vigevano founded in 1945, the company has spread throughout the world its range of products. The different problems that arise during the execution of the job are brilliantly solved by an efficient customer service.

Video: 

Simac Tanning Tech 2020

Production

Machines and technologies produced
Footwear
B01.01 - Hệ thống CAD
B02.01 - Máy xẻ
B02.02 - Máy đóng dấu
B02.03 - Máy lạng
B02.05 - Máy dán mép
B02.06 - Máy uốn thân giầy
B02.09 - Máy đục lỗ
B02.10 - Máy gấp mép
B02.13 - Máy xếp li
B02.19 - Máy ép đường may và dán băng dính
B02.22 - Máy tạo lỗ xỏ dây, đinh tán, móc, vòng
B02.23 - Máy đánh dấu và tạo ra phần trang trí được lập trình tự động
B02.24 - Hệ thống laser
B05.04 – Máy là và kẹp cạnh
B06.01 - Máy lạng mũi giầy
B10.04 - Dụng cụ, đầu cắt và đầu dập
Leather goods
C02.04 - Máy cắt bằng tia laser và máy khắc dấu
C02.08 - Máy xẻ
C02.09 - Máy lạng
C02.10 - Máy gấp cạnh
C02.11 - Máy dập
C04.10 - Máy đính phụ kiện
C04.11 – Máy dập (nóng)
C05.01 - Thiết bị nạp, gắp và xếp
C05.05 - Dụng cụ, đầu cắt và đầu dập