REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

SABAL SPA

Via Tortona, 34
27029 VIGEVANO PV
Italy
Telefono: 
+39 0381 23613
Fax: 
+39 0381 24307

OFFICINA MECCANICHE SABAL is a company in Vigevano operating, since 1977, in the footwear industry. SABAL offers a wide range of heel nailing machines, heel fixing machines, heel screwing machines, it also produces machines for fixing, finishing and coupling heel and seat, quarter shaping machines, toe-moulding machines, back-part moulding machines, cambering machines and coupling machines, systems for cementing.

Video: 

Simac Tanning Tech 2020

Production

Machines and technologies produced
Footwear
B01.07 – Hệ thống cắt điều khiển tự động
B02.04 - Máy ráp phần trên của giầy
B02.06 - Máy uốn thân giầy
B02.11 - Máy ráp mũi giầy
B02.12 - Máy dán phần lót trên
B02.25 - Máy uốn phom
B03.01 - Máy ráp đế trong
B03.03 - Máy ép phần gót giày
B03.04 – Máy ép phần mũi giày nóng lạnh
B03.06 - Máy ép thành hình cho giày Moccasin
B04.10 - Máy làm phẳng phần gót
B04.11 - Máy kẹp cạnh / viền
B04.17 - Máy ép - đóng gót vào đế giày
B04.18 - Máy chỉnh lại phom giày
B04.23 - Máy ép miếng lót vào gót giày
B06.12 - Máy xử lý gót bằng hệ thống CNC
B09.02 - Máy ép đế và gót
Leather goods
C01.01 - Hệ thống CAD
C01.03 - Bàn cắt mẫu CNC
C02.03 - Máy cắt tự động điều khiển bằng máy tính CNC
C03.01 - Máy trám keo
C03.02 - Máy ép
C05.01 - Thiết bị nạp, gắp và xếp