REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

PAJUSCO TECNOLOGIE SRL

Via della Tecnica, 10/12
36054 MONTEBELLO VICENTINO VI
Italy
Telefono: 
+39 0444 685566
Fax: 
+39 0444 686166

PAJUSCO TECNOLOGIE is a company in Montebello Vicentino operating for over 40 years in the tanning industry. PAJUSCO has a wide range of drums and machines for automation.

Video: 

Simac Tanning Tech 2020

Production

Machines and technologies produced
Tanning
A01.01 - Máy tách muối
A01.02 - Bồn ngâm
A01.04 - Máy trộn
A01.05 - Bồn trộn (gỗ, inox, nhựa)
A03.01 - Bồn chứa để xay da
A05.01 - Chuyền treo da trên cao
A05.02 - Hệ thống bốc dỡ
A05.03 - Băng chuyền
A05.04 - Máy xếp chồng
A05.05 - Thang nâng và bồn chứa
A05.06 - Máy phân loại
A05.08 - Con "Ngựa" da và Giá treo da
A06.03 - Hệ thống Định lượng - Phối trộn cho từng máy
A08.01 - Bồn trộn thí nghiệm
A08.02 - Hệ thống bồn trộn dây chuyền
A09.01 - Nghiên cứu khả thi và thiết kế nhà máy
A09.02 - Dây chuyền đồng bộ và Xưởng thuộc da
A09.04 - Máy lọc và tái sử dụng nước trong quá trình thuộc da
A09.06 - Bồn bể lưu trữ hóa chất
A09.09 - Lò hơi và Lò đốt