REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

OFFICINE DI CARTIGLIANO SPA

Via S. Giuseppe, 2
36050 CARTIGLIANO VI
Italy
Telefono: 
+39 0424 592526
Fax: 
+39 0424 829429

OFFICINE DI CARTIGLIANO is a company in Cartigliano operating since 1961 in the tannery industry. OFFICINE DI CARTIGLIANO produces machines to obtain best humidity conditions before and after the vacuuming.

Video: 

Simac Tanning Tech 2020

Production

Machines and technologies produced
Tanning
A01.15 - Máy làm ẩm
A02.03 - Máy sấy chân không
A02.05 - Hệ thống điều hòa
A03.02 - Máy rung (ép) làm mềm da liên tục
A05.02 - Hệ thống bốc dỡ
A05.03 - Băng chuyền
A05.06 - Máy phân loại
A08.03 - Hệ thống kiểm tra sấy
A09.01 - Nghiên cứu khả thi và thiết kế nhà máy
A09.02 - Dây chuyền đồng bộ và Xưởng thuộc da
A09.10 - Máy hút và nén khí chân không
A10.02 - Hệ thống xử lý bùn