REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

OFFICINA MECCANICA G.B.L. SRL

Via Martin Luther King, 5
56024 PONTE A EGOLA PI
Italy
Telefono: 
+39 0571 49656
Fax: 
+39 0571 498897

OFFICINA MECCANICA G.B.L. is a company in Ponte a Egola operating since 1972 in the tanning industry. G.B.L manufactures machines for tanneries performing vegetable tannage. The range of G.B.L includes fleshing machines, continuos sammying machines, shaving machines, setting out machines, setting out and spreading machines, rolpress machines, sole leather rolling machines and glazing machines.

Video: 

Simac Tanning Tech 2020

Production

Machines and technologies produced
Tanning
A01.09 - Máy loại bỏ phần thịt dư đối xứng và liên tục
A01.12 - Máy cạo da ướt
A01.13 - Máy ép
A01.14 - Máy kéo căng và ép
A03.05 - Máy cạo da khô
A03.15 - Máy lăn bóng
A04.01 - Máy ép da bằng con lăn
A04.10 - Hệ thống và máy dành cho da đế
A07.03 - Dao băng hình xoắn ốc
A07.04 - Đá mài
A07.07 - Dây đai và băng chuyền
A07.09 - Xy lanh đã được khắc
A08.02 - Hệ thống bồn trộn dây chuyền