REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

ITALPROGETTI SPA

Via Lungarno Pacinotti, 59/a - C.P. 93
56020 SAN ROMANO PI
Italy
Telefono: 
+39 0571 450477
Fax: 
+39 0571 450301

ITALPROGETTI is a company operating for more than 30 years in the leather industrial district of Santa Croce sull’Arno. The range of ITALPROGETTI includes drums and plants for the production of the leather and water, sludge and gas treatment machines.

Video: 

Simac Tanning Tech 2020

Production

Machines and technologies produced
Tanning
A01.02 - Bồn ngâm
A01.05 - Bồn trộn (gỗ, inox, nhựa)
A01.06 - Thiết bị bôi trơn
A01.15 - Máy làm ẩm
A02.01 - Buồng sấy (theo lô)
A02.04 - Lò sấy với chuyền chuyển động đặt trên
A02.05 - Hệ thống điều hòa
A03.01 - Bồn chứa để xay da
A04.09 - Bồn tách bụi
A04.10 - Hệ thống và máy dành cho da đế
A05.01 - Chuyền treo da trên cao
A05.02 - Hệ thống bốc dỡ
A05.03 - Băng chuyền
A05.04 - Máy xếp chồng
A05.08 - Con "Ngựa" da và Giá treo da
A06.02 - Máy dán nhãn
A06.03 - Hệ thống Định lượng - Phối trộn cho từng máy
A06.06 - Hệ thống tích hợp kiểm soát và quản lý
A08.01 - Bồn trộn thí nghiệm
A08.02 - Hệ thống bồn trộn dây chuyền
A08.03 - Hệ thống kiểm tra sấy
A09.01 - Nghiên cứu khả thi và thiết kế nhà máy
A09.02 - Dây chuyền đồng bộ và Xưởng thuộc da
A09.03 - Hệ thống máy Định lượng & Phối trộn tập trung
A09.04 - Máy lọc và tái sử dụng nước trong quá trình thuộc da
A09.05 - Máy lọc và thu bụi
A09.06 - Bồn bể lưu trữ hóa chất
A09.07 - Thiết bị nén và thu gom bùn thải
A09.08 - Buồng lưu trữ kiểm soát nhiệt độ
A09.09 - Lò hơi và Lò đốt
A10.01 - Hệ thống xử lý chất thải
A10.02 - Hệ thống xử lý bùn
A10.03 - Hệ thống thu hồi chất thải nguy hại
A10.04 - Hệ thống lọc chất rắn
A10.05 - Hệ thống xử lý khí