REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

ITALFRESE DI VERONESE BRUNO & C. SRL

Via Asolana, 27/l
31017 CRESPANO DEL GRAPPA TV
Italy
Telefono: 
+39 0423 930195
Fax: 
+39 0423 930196

ITALFRESE is a company operating for more than 25 years in Crespano del Grappa. The range of ITALFRESE includes tipped tools for shoe factories and mechanic in general. Cutters in special steel for shoe industry and shoe repairs, and cutters in tungsten carbide.

Video: 

Simac Tanning Tech 2020

Production

Machines and technologies produced
Footwear
B02.03 - Máy lạng
B04.04 - Máy làm bằng và trám keo tự động
B04.05 - Máy đa chức năng
B04.11 - Máy kẹp cạnh / viền
B04.16 – Máy làm giày Goodyear
B04.20 - Máy tạo kênh
B04.21 - Máy phay
B06.01 - Máy lạng mũi giầy
B06.05 - Máy lạng phần gót giày
B06.11 - Máy xử lý gót giày
B06.15 – Máy xử lý đế hoàn tất
B06.16 – Máy xử lý thành đế giày
B06.18 - Máy xử lý đường viền trên giày
B06.19 - Máy ráp đường viền với đế
B10.03 - Lưỡi và dao cắt
B10.04 - Dụng cụ, đầu cắt và đầu dập
B10.10 - EQUIPMENT AND COMPONENTS FOR FOOTWEAR
Leather goods
C02.09 - Máy lạng
C04.02 - Máy gia công phần góc cạnh
C04.05 - Máy đánh bóng
C04.08 - Máy đánh bóng cạnh
C05.04 - Lưỡi và dao
C05.05 - Dụng cụ, đầu cắt và đầu dập