REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

GOZZINI 1906 TURINI GROUP SRL

Via Arginale Ovest, 33 - P.O. Box 98
56024 SAN DONATO - SAN MINIATO PI
Italy
Telefono: 
+39 0571 366751
Fax: 
+39 0571 34015

GOZZINI 1906 is a company in San Miniato established in 1903 operating in the tanning industry. GOZZINI offers a wide range of machinery covering quite all the tannery working phases. Since 1994 is under the management of Turini group.

Video: 

Simac Tanning Tech 2020

Production

Machines and technologies produced
Tanning
A01.02 - Bồn ngâm
A01.05 - Bồn trộn (gỗ, inox, nhựa)
A01.09 - Máy loại bỏ phần thịt dư đối xứng và liên tục
A01.12 - Máy cạo da ướt
A01.14 - Máy kéo căng và ép
A02.02 -Máy sấy với khung kẹp
A02.03 - Máy sấy chân không
A02.04 - Lò sấy với chuyền chuyển động đặt trên
A03.01 - Bồn chứa để xay da
A03.05 - Máy cạo da khô
A03.06 - Máy chà khô
A03.09 - Buồng sơn tự động
A03.10 - Dây chuyền hoàn tất tự động với lò sấy
A03.13 - Máy dập nổi & Ép dạng trục xoay
A03.14 - Máy ép & Ủi thuỷ lực
A03.15 - Máy lăn bóng
A04.03 - Hệ thống nhuộm liên tục
A06.05 - Máy kiểm soát nguyên liệu cho dây chuyền sơn
A07.03 - Dao băng hình xoắn ốc
A07.05 - Súng sơn và thiết bị thủy lực
A07.06 - Tấm in cho máy ép
A07.09 - Xy lanh đã được khắc
A08.01 - Bồn trộn thí nghiệm
A08.02 - Hệ thống bồn trộn dây chuyền
A09.01 - Nghiên cứu khả thi và thiết kế nhà máy
A10.01 - Hệ thống xử lý chất thải