REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

GE.MA.TA. SPA

Via Postale Vecchia, 77
36070 TRISSINO VI
Italy
Telefono: 
+39 0445 492711
Fax: 
+39 0445 490111

GEMATA is a company located in Trissino and founded in 1972 and operating in the tanning industry. GEMATA produces leather finishing machines. The range of GEMATA includes machines for the automation in the tannery: conveyor belts, sorting machines and stackers to pile the leather at the and of the finishing processes. With the acquisition of LINTA srl, also produces splitting machines.

Video: 

Simac Tanning Tech 2020

Production

Machines and technologies produced
Tanning
A01.10 - Máy tách da trong vôi
A01.11 - Máy tách da ướt
A03.04 - Máy tách (xẻ) da khô
A03.08 - Máy tách chà bụi và làm bóng
A03.09 - Buồng sơn tự động
A03.10 - Dây chuyền hoàn tất tự động với lò sấy
A03.11 - Máy phủ bằng trục lăn
A03.12 - Máy cán phôi chuyển nhiệt
A04.03 - Hệ thống nhuộm liên tục
A04.07 - Máy dán và phủ
A04.08 - Máy chải thô
A05.04 - Máy xếp chồng
A05.06 - Máy phân loại
A06.04 - Máy tạo bọt
A07.02 - Dao băng
A08.05 - Máy phủ sơn thí nghiệm
A09.01 - Nghiên cứu khả thi và thiết kế nhà máy
A09.02 - Dây chuyền đồng bộ và Xưởng thuộc da