REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

GALLI SPA

Via Cararola, 59
27029 VIGEVANO PV
Italy
Telefono: 
+39 0381 344290
Fax: 
+39 0381 344118

GALLI is a company in Vigevano that operates in the field of machines for leather goods since 1979. Their machines can meet any production requirement: machines that are "shaped" as needed, customizing and bringing them to a high level of innovation.

Video: 

Simac Tanning Tech 2020

Production

Machines and technologies produced
Footwear
B01.08 - Máy cắt dải da hàng loạt
Leather goods
C01.02 - Máy vẽ và cắt mẫu rập trên giấy
C01.04 - Máy chuyên dụng để làm hàng mẫu và sản xuất quy mô nhỏ
C02.01 - Máy xẻ bằng tay
C02.04 - Máy cắt bằng tia laser và máy khắc dấu
C02.07 - Máy cắt theo miếng
C02.13 - Máy mạ dập
C03.01 - Máy trám keo
C03.02 - Máy ép
C03.03 - Lò sấy khô keo
C03.04 - Máy tỉa cạnh
C03.09 - Dây chuyển sản xuất dây thắt lưng
C04.01 - Máy cắt-tạo hình
C04.02 - Máy gia công phần góc cạnh
C04.03 - Máy in trang trí dạng trục
C04.04 - Máy chải - máy chà
C04.05 - Máy đánh bóng
C04.06 - Máy nhuộm
C04.07 - Máy sấy khô sau nhuộm
C04.08 - Máy đánh bóng cạnh
C04.11 – Máy dập (nóng)
C05.01 - Thiết bị nạp, gắp và xếp