REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

OFFICINA MECCANICA FENIX SRL

Strada Marziana 3
27020 Parona Lomellina PV
Italy
Telefono: 
+39 0384 090454

Fenix S.r.l. is a company established in 2014 and headquartered in Vigevano, Italy. Despite being a young company, Fenix S.r.l. capitalizes the 40 years of experience of its leadership in the footwear industry. In 2019, Fenix incorporated Bimac S.r.l. – a leader in the manufacturing of leather goods machineries – thus becoming the first company capable of satisfying needs of the footwear and leather goods markets.

Video: 

Simac Tanning Tech 2020

Production

Machines and technologies produced
Footwear
B02.11 - Máy ráp mũi giầy
B03.04 – Máy ép phần mũi giày nóng lạnh
B03.06 - Máy ép thành hình cho giày Moccasin
B03.07 - Máy làm ẩm phần trên và các bộ phận
B03.14 – Máy ửi và cân bằng nhiệt
B03.15 - Máy ủi với nhiệt nóng và con lăn
B04.06 - Máy sấy kích hoạt
B04.07 - Máy ép đế
B04.08 -Máy làm mát
B05.01 - Máy là
B09.02 - Máy ép đế và gót
B09.04 - Máy hoàn tất kết hợp
Leather goods
C02.10 - Máy gấp cạnh
C03.03 - Lò sấy khô keo
C04.03 - Máy in trang trí dạng trục
C04.04 - Máy chải - máy chà
C04.06 - Máy nhuộm
C04.07 - Máy sấy khô sau nhuộm
C04.08 - Máy đánh bóng cạnh
C05.05 - Dụng cụ, đầu cắt và đầu dập