REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

OFFICINA MECCANICA FENIX SRL

Via Fossana, 29/4
27029 VIGEVANO PV
Italy
Telefono: 
+39 335 213658

FENIX is a company in Vigevano operating in the footwear industry.

Video: 

Simac Tanning Tech 2019

Production

Machines and technologies produced
Footwear
B02.04 - Máy ráp phần trên của giầy
B02.07 - Máy mạ màu và in
B03.07 - Máy làm ẩm phần trên và các bộ phận
B03.14 – Máy ửi và cân bằng nhiệt
B03.15 - Máy ủi với nhiệt nóng và con lăn
B04.04 - Máy làm bằng và trám keo tự động
B04.06 - Máy sấy kích hoạt
B05.01 - Máy là