REFERENCE EXHIBITIONS IN ITALY
ASSOCIATED COMPANIES

ASSOMAC ONSTAGE

 

FELTRE SRL

Via Gorizia, 13/a
36050 MONTORSO VICENTINO VI
Italy
Telefono: 
+39 0444 624471
Fax: 
+39 0444 420633

FELTRE is a company in Montorso Vicentino operating for over 40 years in the tanning industry. FELTRE has developed a broad range of technologies for automating tanning operations. The range of FELTRE includes standard and special stackers, loading and unloading systems, sorting lines, transferring systems and a wide range of products for the transport and handling of the skins.

Video: 

Simac Tanning Tech 2019

Production

Machines and technologies produced
Tanning
A02.02 -Máy sấy với khung kẹp
A02.05 - Hệ thống điều hòa
A05.01 - Chuyền treo da trên cao
A05.02 - Hệ thống bốc dỡ
A05.03 - Băng chuyền
A05.04 - Máy xếp chồng
A05.05 - Thang nâng và bồn chứa
A05.06 - Máy phân loại
A06.06 - Hệ thống tích hợp kiểm soát và quản lý
A09.01 - Nghiên cứu khả thi và thiết kế nhà máy
A09.02 - Dây chuyền đồng bộ và Xưởng thuộc da